icons
BİZE ULAŞIN

0312 425 11 88

ParantezTur - Umre
Umre

Umre Nedir?

Umre, Hac gibi Hz. İbrahim’le (a.s) birlikte başlamış ve Hz. Muhammed’e (s.a.v) kadar eda edile gelmiştir. Hz. Muhammed (s.a.v) Umre ibadetinin asıl şekliyle nasıl yapılacağını, Hicretin 7. yılında yaptığı ilk Umresiyle Müslümanlara tatbikî olarak öğretmiştir. Günümüzde yapılan Umre ibadetleri de, eda ediliş yönüyle bu usule uygun olarak yapılmaktadır.
Umre kelimesi, ziyaret etmek anlamına gelmektedir. Dini bir terim olarak umre, “Belirli bir zamana bağlı olmaksızın ihrama girerek Kâbe’yi tavaf etmek, Safa ile Merve arasında sa’y yapmak ve tıraş olup ihramdan çıkmaktan” ibarettir.
Umrenin iki farzı vardır: İhram ve tavaf. Bunlardan ihram şart; tavaf, rükündür. Vacipleri ise sa’y ile tıraş olup ihramdan çıkmaktır. Ömürde bir defa umre yapmak sünnettir.
Umrenin pek çok fazileti vardır. Özellikle Ramazan ayında yapılan umrenin sevabı pek çoktur. Hz. Peygamber umre hakkında şöyle buyurmaktadır : “Umre, diğer bir umre ile arasındaki günahları siler” “Ramazanda yapılan umrenin sevabı bir haccın sevabına denktir.
Umre için belirli bir zaman yoktur. Her zaman yapılabilir. Ancak, Arefe günü sabahından bayramın dördüncü günü akşamına kadar yapılması mekruh görülmüştür.
Umre yapmak isteyenler, gerekli hazırlıkları yaptıktan ve iki rek’at ihram namazı kıldıktan sonra, “Allah’ım! Senin rızan için umre yapmak istiyorum. Bunu kolaylaştır ve kabul eyle” diye niyet edip “telbiye” söyleyerek ihrama girerler. Bu şekilde ihrama girdikten sonra Kâbe’yi usulüne göre tavaf ederler. Nihayet Safa ile Merve arasında sa’y yaptıktan sonra tıraş olup ihramdan çıkarlar. Böylece umre tamamlanmış olur.
Umreden Önce Dikkat Edilecek Hususlar
- Helal para temin edilmeli, alacaklar alınmalı, borçlar ödenmelidir. Bu mümkün değilse yazı ile tevsik edilmelidir.
- Aile efradı, hısım ve akrabaları ile helalleşilmelidir.
- Aşırıya kaçmadan yol hazırlığı yapılmalıdır.