icons
BİZE ULAŞIN

0312 425 11 88

ParantezTur - Umre
Umre

Dini Bilgiler

a- Tanımlar ve Terimler
HAC : İslam’ın şartlarından biri olup Kabe’yi ve civarındaki ibadet için işaret buyurulan özel yerleri belirtilen vakit içinde usulüne uygun olarak ziyaret edip, yapılması gerekli menasiki yerine getirerek eda edilen farz ibadettir.
UMRE : Mikatte ihramlanıp niyetlenerek Kabe’yi ziyaret ve tavaf edip, Safa ve Merve arasında sa’y yaptıktan sonra saç kestirilip İhram’ın sona ermesiyle tamamlanan bir ibadettir.
MENASİK : Hac ve Umrenin eda edilişiyle ilgili amellerin tamamına menasik denir.
MİKAT: Hill bölgesini dünyanın diğer bölgelerinden ayıran sınıra verilen isimdir.Harem ve Hill bölgeleri dışında yaşayan dünya müslümanları Hac veya Umre yapmak niyetiyle Mekke'ye gelirken bu sınırlarda ihrama girerler.

İHRAM: Hac veya umre yapmak isteyen kişilere sair zamanda helal olan bir kısım fiil ve davranışların niyetle başlayarak, ibadet bitinceye kadar yasak kılınmasıdır.
İHRAM NAMAZI : İhram elbisesini giyip, Hac veya Umre’ye niyet etmeden önce kılınan iki rekatlık sünnet namazıdır.
TELBİYE : İhrama girenlerin, niyetle birlikte okumaya başlayıp Kâbe’yi görünceye kadar tekrar etmeleri uygun görülen “Lebbeyk Allahümme Lebbeyk, Lebbeyke Lâ Şerike Leke Lebbeyk. İnnel Hamde venni’mete Leke Velmülk. Lâ Şerike Lek” duasıdır.

TEHLİL: "La ilahe illallah..."lafzıyla başlayan Allah'a olan tevhid inancının ifade edilişidir.

TEKBİR: "Allahüekber..."lafzıyla başlayan ve Allah'ın en büyük olduğunu ifade eden zikirdir.

KÂBE: Yeryüzünde ibadet maksadıyla inşa edilen ilk bina olup, bulunduğu alan Allah ( cc) katında dünyanın en kıymetli yeridir.

HACER-ÜL ESVED: Kâbe'nin doğu köşesine tavafa başlama işareti olarak konmuş olan ve Hz.Muhammed (S.A.V) tarafından cennetten gönderildiği haber verilen koyu renkli taştır.

MÜLTEZEM KAPISI: Kâbe'nin kapısına verilen isimdir. Hacer-i Esved köşesi ile kapının olduğu yer arasına da Mültezem denmektedir.

KİSVE: Saf ipekten dokunan ve üzerinde ayetler yazılı olan siyah renkli Kâbe örtüsüdür.

HATİM VE HİCRİ İSMAİL: Kâbe'nin kuzey duvarı önünde bulunan yarım daire şeklindeki duvara "Hatim" denir. Bu duvarla Kâbe arasındaki boşluğa ise "Hicri İsmail" denir. Burası Kâbe'nin iç kısmı ile aynı hükümde olup içinde sadece nafile namazlar kılınabilir.

MAKAM-I İBRAHİM: Hz. İbrahim(A.S)'ın Kâbe'yi inşa ederken iskele olarak kullandığı ve ayak izlerinin bulunduğu taşın olduğu yer ve çevresidir.


TAVAF: Hacer-ül Esved köşesi hizasından niyetle başlayarak, Kâbe'nin etrafında yedi defa dönmektir. Bu dönüşe yürüyerek güç yetiremeyenler, diğer imkanları kullanarak da yapabilirler.

ŞAVT: Tavaf ' daki dönüşlerden her birine şavt denir.

IZDIBA: Erkeklerin tavaf esnasında sağ omuzlarını koluyla birlikte açık bulundurmalarıdır.

İSTİLAM: Tavaf'a başlarken ve Tavaf esnasında her bir şavt'ta Hacer-ül Esved'i selamlamaya verilen isimdir.

TAVAF NAMAZI: Farz, vacip, sünnet ve nafile olan her Tavaf'tan sonra kılınan iki rekat vacip namazdır. Okunan sureler ve kılınış yönüyle ihram namazı gibidir.

NAFİLE TAVAF: Umre tavafını ve Sa'y'ını yapıp ihramdan çıktıktan sonra Mekke'de geçirilen zaman içinde ihramsız yapılan, tavaf namazı kılınarak tamamlanan bir ibadettir.

SAY: Safa'dan başlayıp Merve' de bitmek üzere dört gidiş ve üç gelişten ibaret olan bir yürüyüştür. Bu yürüyüşe gücü yetmeyenler tekerlekli sandalye ile de yapabilirler.

HERVELE: Erkeklerin say yaparken yeşil direkler arasında kısa adımlarla koşmaya yakın hızda yürümelerine verilen isimdir.

HALK VE TAKSİR: Umre'nin bitiminde erkeklerin ihramdan çıkmak için saçlarının tamamını kestirmelerine "Halk" bir miktar kestirmelerine ise "Taksir" denir. Hanımların ise saçlarının herhangi bir yerinin ucundan az miktarda kestirmeleri ihramdan çıkmaları için yeterlidir.

HAREM BÖLGESİ: Mekke ve etrafına yayılan, Allah (cc) tarafından "Harem Bölge " olarak tanımlanan, sınırları Hz. Muhammet (S.A.V) tarafından işaret olunan, bitki ve canlıları koruma altına alınan geniş alandır.

RÜKN-Ü YEMANİ: Kâbe'nin güney köşesi olup tavaf esnasında Hacer-ül Esved'e gelmeden önce istilam edilen yerdir.


ZEMZEM: Allah ( cc)'ın, Hz. Hacer ve oğlu Hz.İsmail'e ihsan ettiği ve kaynağı Kâbe'nin yanında bulunan suyun adıdır.

SAFA VE MERVE: Kâbe'nin doğu tarafında yaklaşık 350m mesafeli, sa'y ibadetinin başlangıç ve bitiş yeri olan iki tepenin adıdır.

b- Umre İle İlgili Bazı Ayet ve Hadisler
AYETLER

Âl-i İmran 96
"Bütün insanların Allah'a ibadet etmeleri için yeryüzünde kurulan ilk mabet, âlemlere hidayet, rahmet ve savep kaynağı olan Mekke'deki Kâbe'dir"
Âl-i İmran 97
"Orada (Mekke'de) Allah'ın (c.c) varlığını ve kudretini bildiren Beytullah'ın ;brah,ö tarafından bina edildiğini gösteren İbrahim'in makamı gibi deliller vardır. Kim oraya girerse güvenliğe ve huzura kavuşur Ona bir yol bulabilenlerin (imkânı olanların) Beytullah'ın Hac ve ziyaret etmeleri, Allah tarafından üzerlerine farz kılınmıştır. Kim Haccı inkâr ederek küfre girerse, şüphesiz ki Allah âlemlerden ganidir."
Bakara 196
"Haccı da Umreyi de vecibelerini tamamıyla yerine getirerek Allah için yapınız."
Bakara 158
"Şüphesiz ki Safa ile Merve, Allah'ın kullarına ibadet yeri olarak bildirdiği mekânlardandır. Hac veya Umre maksadıyle Kâbe'ye gelenlerin, bu iki mekân arasında ibadet maksadıyla sa'y yapmalarında bolca sevağ vardır. Çünkü Allah, yalnızca kendisi için ve takva ile yapılan amellerin karşılığını veren ve her şeyi bilendir."
HADİSLER
Buharî ve Müslim
“Allah iki Umre arasında yapılan (küçük) günahları affeder. Allah katında kabul olunan Haccın karşılığı ise ancak Cennet’tir.”
Nesaî ve Tirmizi
“Hac ve Umre’yi peş peşe yapınız, çünkü böyle yapılan Hac ve Umre körüğün demir, altın ve gümüşteki pası yok ettiği gibi, fakirliği ve günahları yok eder. Kabul edilen Hac’ın karşılığı ancak Cennet’tir. Güneş, gününü ihramlı ve telbiye ile geçiren mü’min kişinin günahlarıyla batar ve böylece o kişi günahsız kalır.”
Taberanî
“Telbiye getiren kişiye müjde verilir, Tekbir getiren kişiye de müjde verilir.” Ashab-ı Kiram sordular: “Ya Rasulallah, bu müjde Cennet midir?” Rasulullah “Evet.” dedi.
Nesaî ve İbn-i Mace
“Hac ve Umre yolcuları Allah’ın seçkin misafirleridir; dua ettiklerinde dualarını kabul eder, tövbe ederlerse de tövbelerini kabul eder.”
İbn-i Mace
“Mescidimde kılınan bir namaz, Mescid-i Haram hariç, başka mescidlerde kılınan bin namazdan efdaldir. Mescid-i Haram’da kılınan bir namaz, sair mescidlerde kılınan yüz bin namazdan daha efdaldir.”