icons
BİZE ULAŞIN

0312 425 11 88

ParantezTur - Umre
Umre

Umre Nasıl Yapılır


A- UMRE'NİN FARZLARI
1- İhramlanmak
2-Tavaf Yapmak

1-İHRAMLANMAK

A - İhramın Rükünleri :
1. Niyet Kişinin yapmak istediği ibadeti, kalben yain edip lisan ile söylemesidir.
2. Telbiye: Niyetin akabinde "Lebbeyk" duasını okumaktır.
B - İhramin Vacipleri :
1. Mikat sınırlarını geçmeden önce ihramlanmak.
2. İhramlı iken yasak olan fiilerde sakınmak.
C - İhramın Sünnetleri :
1. İhrama ön hazırlık olarak, gerekiyorsa tırnakları kesip, koltukaltı ve kasık kıllarını temizlemek.
2. Mümkense ihrama girmeden önce boy abdesti almak. Boy abdesti mümkün olmadığı taktirde abdest alarak ihramlanılır. Bu imkânı bulamayan kimseler, ihram namazı için Teyemmüm yapabilirler

Umre yapacak olan kişi, önce ihram hazırlıklarını yapar. Daha sonra da mikattan önce şu şekilde ihramlanabilir:

A - Türkiye’den Uçak ile Direkt Cidde’ye Gidişlerde: Umre yapacak kişi, evinde, havalimanında veya uçakta ihramlanarak Umre’ye niyet edebilir. Uçakla giderken mikat sınırı, inişe yaklaşık yarım saat kala Kızıldeniz üzerinde bulunmaktadır. Uçağın içinde ihramlanacak olanlar da bu sınırı geçmeden önce ihramlarını giyerek namazlarını kılıp, niyetlerini yapmalıdırlar.
B - Türkiye’den Uçak ile Direkt Medine’ye Gidişlerde: Medine’ye gidişlerde önceden ihram giyilmez. Ancak Mekke’ye gidileceği gün otelde ihramlanılır ve mikattan önce niyet edilir. Medine’den Mekke’ye hava yolu ile giderken mikat sınırı, kalktıktan birkaç dakika sonradır. Kara yolu ile giderken ise, Mikat Mescidi’nin bulunduğu yerdir ve ihramın Sünneti niyeti ile iki rekât namaz kılınır.

Birinci Rekâtta Kafirun (Kulya eyyühel kafirun), İkinci Rekatta İhlas (Kulhuvallahu ehad) surelerini okur. Umreye niyet edilir.
Umrenin niyeti şöyledir:
“Lebbeyk, Allahümme lebbeyk. Lebbeyke lâ Şerîke leke lebbeyk. İnne’l-hamde ve’n ni’mete leke ve’l-mülk, lâ Şerîke lek”
‘Allahım ben umreye niyet ettim, onu bana kolaylaştır ve onu benden kabul eyle.’
“Allahım, senin emrine sözüm ve özümle tekrar tekrar icabet ettim, emrine boyun eğdim. Sana ortak yoktur. Emir ve davetine gönülden ve sadakatle icabet ettim. Senin eşin ve ortağın yoktur. Şüphesiz ki hamd da nimet de sana mahsustur. Mülk senindir. Bütün bunlarda senin eşin ve ortağın yoktur” diyerek telbiye getirir.
Niyet ve telbiyenin yapılmasıyla ihrama girilmiş ve “İHRAM YASAKLARI” başlamış olur.

İhram Yasakları
İhramlı olarak namaz kılarken, veya oruç tutarken fiilen ve ruhen yaşadığımız hâl gibi bir ibadet hâlidir. Bu sebeple ihramlanan kişiye diğer zamanlarda helal olan bazı işler ihramlandıktan sonra yasak olur. Bu yasaklar şunlardır.
1- Vücuttan tırnak, saç, kıl ve tüyleri kesmek veya koparmak.
2- Süslenmek maksadıyla vücuda, saç ve sakala parfüm, krem, yağ, jöle vs. sürmek. Hanımların oje, ruj ve benzeri şeyler kullanması.
3- Erkeklerin dikişli elbise giymesi.
4- Erkeklerin baş ve yüzlerini örtmeleri.
5- Erkeklerin eldiven, çorap veya ayakkabı giymeleri. Kadınların eldiven giymesi veya yüzünü örtmesi.
6- Eşiyle dahi olsa cinsel ilişki veya bunu teşvik edici söz ve davranışlarda bulunmak.
7- Allah’a itaatten ayrılıp haram fiilleri yapmak.
8- Başkaları ile tartışma, kavga, sövme, gönül kırma vs.
9- Ağaç kesmek veya koparmak.

İhramlandıktan sonra; bütün yolculuklar boyunca, yüksek tepelerde herhangi bir grupla karşılaşıldığında, konaklayıp tekrar hareket edildiğinde, yeni bir bölgeye veya şehre girildiğinde, telbiye ve tekbir getirilir.
Telbiye ve tekbirler tek rakamlarla (üçer, beşer, yedişer…vs) getirilmesi tercih edilir.
- Hacer-ül Esved’in olduğu köşeye gelinir, çizginin üzerinde tavaf için niyet edilir.

 

2- TAVAF YAPMAK:

Ümrenin rükünüdür ve Beytullah'ın etrafında dönerek yapılır. Güneşin etrafında dönen gezegenlerden atomun çekirdeği etrafında dönen zerrelere kadar her şeye, bir ana merkeze bağlayarak Yüce yaratıcının tayin ettiği yörüngede dönmektedir. Müslümanlar da Yüce Allah'a bağlılığını Beytullah'ı tavaf ederek göstermektedirler.
A - Tavafın Şartları;
1 - Niyet: Tavafa niyet etmek şarttır. Ancak ne tavafı yapacağına (Hac,Umre,Nafile) dil ile söyleyerek niyet etmesi daha uygun olur.
2 - Tavafı Kâbe'nin etrafında dönerek yapmak.
3 - Tavafa başladıktan sonra şavtları tamamlamak
B - Tavafın Vacipleri;
1 - Abdestli olmak.
2 - Kadın ve erkek için avret sayılan uzuvların örtülü olması.
3 - Tavaf yaparken Kâbe'yi sol tarafa alarak yürümek.
4 - Tavafa Hacer-i Esved hizasından başlamak.
5 - Tavafı yedi şavt olarak yapmak.
6 - Gücü yetenlerin tavafı yürüyerek yapması.
7 - Her tavafdan sonra iki rekât "tavaf namazı" kılmak.
C - Tavafın Sünnetleri;
1 - Vücudunda ve elbisesinde namaza mâni pislik bulunmaması.
2 - Tavafa Rükn-ü Yemani tarafından gelmek.
3 - Tavafa başlarken ve her şaftın sonuna Hacer-i Esved'i öpmek veya uzaktan istilâm etmek.
4 - Erkeklerin sağ ve kol ve omuzlarını açmaları.
5 - Müsait ise erkeklerin Umre tavafında remel yapmaları.
6 - Tavafın bütün şartlarını ara vermeden peş peşe yapmak

B - UMRENİN VACİPLERİ
1 - Say yapmak
2 - Saçları tıraş etmek

1. SAY YAPMAK
A - Say'ın Sahih Olmasının Şartları;
1 - Sa'yın Umre tavafından sonra ihramlı olarak yapılması.
2 - Niyet Edip Safa'dan başlayarak şavtların yapılması (İlk dört şavt rükündür.).
B - Say'ın Vacipleri;
1 - Gücü yetenlerın sa'yi yürüyerek yapması.
2-Sa'y'ı yedi şavt olarak yapmak.
C – Say’ın sünnetleri;
1 - Tavaf ile say’ı ara vermeden peş peşe yapmak.
2 – Say’ı abdestli olarak yapmak.
3 - Vücudunda ve elbisesinde namaza mâni pislik bulunmaması.
4 – Say’a başlamadan önce Hacer-i Esved’i istilâm etmek.
5 - Safa ve Merve tepelerinin Kâbe görülecek yerine kadar çıkmak.
6 - Safa ve Merve tepelerinde yüzünü Kâbe’ye dönüp tekbir ve tehlil getirmek.
7 - Erkeklerin yeşil direkler arasında kısa adımlarla sür’atli ve çalımlı yürümeleri.
8 - Say esnasında tekbir, tehlil ve dua ile meşgul olmak.
9 - Mümkünse bütün şavtları art arda yapmak.
2. SAÇLARI TIRAŞ ETMEK (Halk ve Taksir)
Saçların dibinden tıraş edilmesi veya kısaltılması Umrenin menasikinden olup Harem bölgesinde yapılmalıdır. Erkekler için saçın en az dörtte birlik miktarının kesilerek kısaltılması vaciptir. Böylece ihramdan çıkılmış olur.
Şâfi mezhebinde ise, az bir miktar saç kestirilerek, kısaltma yerine gelmiş olur. Erkekler için saçların tamamının ustura veya tıraş makinesi ile dibinden kesilmesi, kısaltılmasından daha faziletlidir. Kadınların ise saçlarının herhangi bir yerinin ucundan cüz’î bir miktar kestirmeleri, ihramdan çıkmak için yeterlidir. Saçın ihramsız kişilere kestirilmesi daha uygundur. Ancak böyle birisi bulunmadığı takdirde, Sa’y’ın tamamlanmasından sonra kişilerin birbirlerinin saçlarını kesmeleri caizdir. Böylece Umre ibadeti eda edilmiş ve ihram yasakları da sona ermiş olur.

Umre Tavafı için niyet
Allah’ım senin rızan için umre tavafını yapmak istiyorum. Bana kolaylık ver ve kabul buyur.
Tavaf Hacerü’l Esved’in köşesinden başlayıp yine aynı köşede tamamlanmak üzere Kabe’nin etrafını samimi duygular içinde yedi defa dolaşmaktır. Bu dolaşmanın her birine ŞAVT denir. Umre Tavafının ilk üç şavt’ında Remel vardır. Remel kısa adımlarla, hafif koşar vaziyette omuzları silkeleyerek hızlı hızlı yürümektir. Hanımlar remel yapmazlar. Izdıba ise ihramlının tavaf sırasında sağ omzunu açmasıdır, sünnettir. Tavafa başlarken ve her şavtın bitiş hizasına gelince Hacer-ül Esved Bismillahi Allahü Ekber denilerek istilam edilir. Eğer izdiham yoksa, başkasına zarar verilmeyecekse Hacer-ül-Esved öpülür. Tavafda tavaf duaları, içinden geçen dualar veya Kur’an-ı Kerim okunabilir. Tavaf bittiğinde Makam-ı İbrahim’de iki rekat tavaf namazı (kerahat vakti değilse) kılınır. Birinci rekâtta Kafirun, ikinci rekâtta İhlas sureleri Fatiha’dan sonra okunur ve ardından Makam-ı İbrahim’de okunan dua okunur. Daha sonra Kabe’nin kapısının bulunduğu yerde (buraya Mültezem adı verilir) Mültezem duası okunur. Mültezem’den sonra altınoluğun altında bulunan ve bir yay şeklinde duvarla çevrilmiş olan “HATİM” denilen yerde en az iki rekat namaz kılınır. Burası Kabe’nin içinden sayıldığından, burada kılınan namaz Kabe’nin içinde kılınmış gibi olur. Namaz kıldıktan sonra Hatim’de okunacak dua okunur.
Sonra bolca zemzem içilir. Mümkünse yeri ıslatmadan üzerimize ve bedenimize döküp sonrada zemzem duasını okuruz. Sa’y Safa ile Merve tepeleri arasında yapılan yürüyüşün adıdır. Bu yürüme Safa’dan Merve’ye dört, Merve’den Safa’ya üç geliş şeklindedir. Say Safa tepesinde başlar, Merve tepesinde biter. Bir say 7 Şavttan meydana gelir. Tekbir, Tehlil, Hamd ve salâvat getirilerek Safa tepesine çıkılır ve Kâbe’yi görecek bir yerde durulur.Umre say’ı için niyet edilir. “Allahım senin rızan için Safa ve Merve arasında yedi Şavt umre sayımı yapmak istiyorum. Bu ibadeti bana kolay kıl ve kabul eyle” denilerek Say’a başlanır.
Sonra Safa tepesinden Merve tepesine doğru yürümeye başlanır. Dualar bölümünde ki say duaları veya bilinen başka dualar okunur. Tekbir, Tehlil, Salâvat ve Hamd getirilir. Safa-Merve arasındaki iki yeşil direk arasına gelindiğinde “”HERVELE” yapılır. Hervele süratli ve canlı şekilde yürümenin adıdır. Hervele Hz. Hacer validemizin hatırasını canlandırmak için yapılır. Hervele say’ın her şavt’ının sünnetidir. Kadınların hervele yapmaması evladır. Yedinci şavt Merve de tamamlanınca Say duası yapılır .
Say tamamlandıktan sonra;
SAÇLARI TIRAŞ ETMEK (Hâlk ve Taksir)

Saçların dibinden tıraş edilmesi veya kısaltılması Umrenin menasikinden olup Harem bölgesinde yapılmalıdır. Erkekler için saçın en az dörtte birlik miktarının kesilerek kısaltılması vaciptir. Böylece ihramdan çıkılmış olur.
Şâfi mezhebinde ise, az bir miktar saç kestirilerek, kısaltma yerine gelmiş olur. Erkekler için saçların tamamının ustura veya tıraş makinesi ile dibinden kesilmesi, kısaltılmasından daha faziletlidir. Kadınların ise saçlarının herhangi bir yerinin ucundan cüz’î bir miktar kestirmeleri, ihramdan çıkmak için yeterlidir. Saçın ihramsız kişilere kestirilmesi daha uygundur. Ancak böyle birisi bulunmadığı takdirde, Sa’y’ın tamamlanmasından sonra kişilerin birbirlerinin saçlarını kesmeleri caizdir. Böylece Umre ibadeti eda edilmiş ve ihram yasakları da sona ermiş olur. Bundan sonra ikinci bir Umre için İhrama girinceye kadar Mekke-i Mükerreme’de cinsi ilişki dâhil bütün ihram yasakları kalkmış olur.
*Umre yapan kişi Mekke’de bulunduğu müddet içinde dilediği kadar Tavaf yapar. Kaza namazları kılar. Te’nim, Cürane veya diğer mikatlardan Umre yapabilir.
* Harem-i Şerif veya Mekke-i Mükerreme’de kerahat vakitleri Hanefi Mezhebine göre diğer yerlerden farklı değildir. Umre yapan kişinin veya Hacı adayının Mekke ve Medine’de kerahat vakitlerinde nafile namaz kılmaması daha uygundur. Tavaf namazını da kerahat vakti dışında kılması daha uygundur.

Umre Esnasında Dikkat Edilecek Hususlar
- Güneşin altında fazla dolaşılmamalıdır.
- Otellerde soğutucular gereksiz kullanılmamalıdır.
- Yağlı yemeklerden ve dışarıda satılan yemeklerden kaçınılmalıdır.
- Buzlu su ve içeceklerden içilmemelidir.
- Elbiselerin beyaz ve pamuklu olmasına dikkat edilmelidir.
- Lüzumsuz alışverişlerle vakit geçirilmemelidir.