icons
BİZE ULAŞIN

0312 425 11 88

ParantezTur - Hac
Hac

Hac Nedir?

İslam’ın şartlarından biri olup Kabe’yi ve civarındaki ibadet için işaret buyurulan özel yerleri belirtilen vakit içinde usulüne uygun olarak ziyaret edip, yapılması gerekli menasiki yerine getirerek eda edilen farz ibadettir. 

 

Hac Niçin Yapılır?

Her müminin amacı Allah’ın hoşnutluğunu kazanmaktır. Onun rızasını kazanmanın yollarından biri de, peygamberleri aracılığı ile bildirdiği emirleri yerine getirmek, yasaklarından da kaçınmaktır. Allah’ın emirleri insanı iyiye, güzele, doğruya yöneltmek, yasakları ise kötülüklerden uzaklaştırmak içindir. Böylece insanı güzel ahlâk sahibi kılarak mutlu olmasını sağlar.

 

Hac Kimlere Farzdır?

Gücü yeten yani zengin ve sağlıklı olan Müslüman’ın hayatında bir kez haccetmesi farzdır. Bir kimseye haccın farz olabilmesi için şu şartların bulunması gerekir:

- Hür, ergin ve akıllı olmak,

- Hacca gidip gelmeye yeterli vakti bulunmak,

- Hacca gidip gelinceye kadar ailesinin geçimini sağlamış olmak, 

- Gerekli masrafları karşılayacak kadar zengin olmak,

- Sağlıklı olmak, 

- Yol güvenliği bulunmak